જમીનની માત્રા ઓછી હોય એવા ખેડૂતો આ રીતે લોદરીયા ગાજરની ઓછા ખર્ચે ખેતી કરી...

દેશી અથાણાના લોદરીયા ગાજરની ખેતી કરવાનું કારણ ઓછો ખર્ચ અને વીઘે ૩૫૦થી ૪૦૦ મણનું ઉત્પાદન અને કાયમી ઘર વપરાશ ભોજન પાળીમાં કાચુ-સંભારો નાસ્તાગૃહ-રેકડીઓમાં લોકોની...

જાન્યુઆરી માં કરી શકાય એવા તરબૂચ ની ખેતી વિષે મેળવો સંપૂર્ણ માહિતી (...

તરબૂચ જમીન પર પથરાયેલા વેલા પર ઉગે છે, Watermelon grows on the vines scattered over the ground, જેનું મૂળ ઉદ્ભવ સ્થાન આફ્રિકા ખંડના દક્ષિણના દેશોને માનવામાં આવે...

બટાટાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી ( Potato scientifically farming)

બટાટા (potato) એક અગત્યનો શાકભાજીનો રોકડીયો પાક (Cash Crops) છે. ધાન્ય પાકોની સરખામણીમાં એકમવિસ્તાર અને ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે. આ પાક એકમ...

સરગવાની ખેતી (Drumstick Farming)

સરગવાનો દરેક ભાગ ખાવાલાયક છે. તેના પત્તાને પણ તમે સલાડ તરીકે ખાઇ શકો છો. સરગવાના પત્તા, ફૂલ અને ફલ તરેક ઘણા પોષક હોય છે. ગરમ...

ધાન્ય પાક ડાંગર ની ખેતી( Cereal crop paddy).khedut

શ્રી પધ્ધતિથી ડાંગરનું વધુ ઉત્પાદન: ખેડુતમિત્રો, સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે ચોખા જલજ વનસ્પતિ છે અને સ્થગિત પાણીમાં ઉગે છે. ચોખા જલજ વનસ્પતિ નથી....

ઉનાળુ પાક જુવાર ( Summer crop Sorghum ).khedut

ઘાસચારા માટે જુવારની (Sorghum) ખેતી: ઘાસચારા માટે જુવાર (sorghum) એક મહત્વનો પાક છે જે ચોમાસા અને ઉનાળામાં વાવણી કરી શકાય છે. હાલમાં જ્યારે પશુપાલન એક...

શિયાળુ પાક ની માહિતી (Winter crop information) . khedut

શિયાળુ પાકોમાં પિયત કયારે આપવું? પાકના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે તેમજ જમીનની જાળવણી માટે પાકને જરૂરિયાત મુજબનું પિયત આધુનિક પિયત પદ્ધતિ જેવીકે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, ફુવારા...

Follow ખેડૂત

23,316FansLike
0FollowersFollow

Latest news