જાંબુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

બાગાયતી ખેતી પદ્ધતિમાં સારી ગણાતી કાળા જાંબુની ખેતી ખેડૂતોને ઘણો ફાયદો કરાવી જાય છે જાંબુ એક નિયમિત ફળ આપતું આખુ વર્ષ લીલું રહેતું અને મધ્યમથી...

ગરમાળ અને ભેજવાળા હવામાનમાં થતી ચીકુની ખેતી કેવી રીતે….

ચીકુ એ ઉષ્ણ કટિબંધનો અગત્યનો ફળ પાક છે. ભારતમાં તે કેરી, કેળા, લીંબુ, સફરજન અને જમરૂખ પછી છઠ્ઠા ક્રમનું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં ચીકુની ખેતીની...

શું તમારે પણ ફૂલછોડમાં ફૂલ નથી આવતા, તો છોડમાં નાખો ઘરમાં રહેલી આ વસ્તુ

કુંડામાં, બગીચામાં કે વાડીમાં ફૂલ ઉગાડવા દરેકને ગમે છે. પણ દરેકને ત્યાં ફૂલ આવતા જ રહે એ જરૂરી નથી. ઘણા બધા કારણો સર લોકોના...

બાગાયતી પાકોની અનિવાર્યતા (Inevitability of Horticultural crops).

નીતિ પંચનો એક અંદાજ છે કે હાલ દેશની વસ્તી જે ૧૨૫ કરોડ છે જે ૨૦૨૫ માં ૧૫૦ કરોડ અને ૨૦૫૦ માં ૨૦૦ કરોડ...

Follow ખેડૂત

23,497FansLike
0FollowersFollow

Latest news