નકામી બોટલોના ઉપયોગથી ભાંડુતના ખેડૂતોનો ટપક સિંચાઈનો નવતર પ્રયોગ( Drip irrigation system)

ભાંડુત ગામમાં નહેરનું રોટેશન પૂરું થવા છતાં પાણી નહીં પહોંચતાં ખેડૂતોમાં આક્રોશ ટકારમા : સમગ્ર ગુજરાતમાં પીવાનાં પાણી અને સિંચાઈનાં પાણીનું સંકટ જોવા મળે છે....

Follow ખેડૂત

23,533FansLike
0FollowersFollow

Latest news