રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1120.00 , 1276.00 |
ઘઉં લોકવન – 355.00 ,    410.00 |
ઘઉં ટુકડા –    361.00 ,    458.00 |
જુવાર સફેદ – 558.00 ,     612.00 |
જુવાર પીળી – 362.00 ,     409.00
બાજરી –      362.00 ,     412.00 |
મકાઇ –        378.00 ,    422.00 |
તુવેર –         780.00 ,    1040.00 |
ચણા પીળા –  832.00 ,     890.00 |
અળદ –        775.00 ,    1011.00
મગ –          1000.00 ,   1315.00 |
વાલ દેશી –    1025.00 ,   1310.00 |
વાલ પાપળી – 1080.00 ,   1515.00
ચોળી –         1230.00 ,   1720.00 |
મઠ –            980.00 ,    1430.00 |
કડથી –         590.00 ,     830.00 |
સીંગદાણા –    1100.00 ,   1200.00 |
મગફળી જીણી – 675.00 ,   920.00 |
મગફળી જાડી – 648.00 ,    933.00 |

તલી –          2000.00 ,    2325.00 |
એરન્ડા –       1072.00 ,    1151.00
અજમો –      1350.00 ,    2575.00 |
સુવા –          955.00 ,    1250.00
સોયાબીન –    700.00 ,     715.00 |
સીંગફાડા –     700.00 ,    1090.00
તલ કાળા –    3000.00 ,  3519.00 |
લસણ –        350.00 ,   1005.00 |
ધાણા –        1210.00 ,  2070.00 |
મરચા –        800.00 ,   2600.00 |
વરીયાળી –   1240.00 ,   1415.00 |
જીરૂ –        2800.00 ,   3100.00
રાય –         700.00 ,     790.00 |
મેથી –         550.00 ,    1000.00 |
ઇસબગુલ –   1550.00 ,  1855.00 |
રાયડો –       630.00 ,    690.00
ગુવારનું બી – 820.00 ,    832.00 |

બટાટા –     100.00 ,    200.00 |
ડુંગળી સુકી – 23.00 ,     141.00
ટમેટા –      150.00 ,   250.00 |
સુરણ –      200.00 ,   300.00 |
કોથમરી –   220.00 ,   350.00 |
સકરીયા –   250.00 ,   360.00 |
મુળા –       200.00 ,   400.00
રીંગણા –     240.00 ,  410.00 |
કોબીજ –     100.00 , 160.00 |
ફુલાવર –      260.00 , 400.00 |
ભીંડો –       800.00 , 1200.00 |
ગુવાર –     1200.00 , 1500.00 |
ચોળા સીંગ – 700.00 , 1000.00
વાલોળ –     600.00 , 800.00 |
ગીલોડા –    150.00 , 350.00 |
દૂધી –        250.00 , 400.00 |
કારેલા –     650.00 , 850.00 |
સરગવો –   260.00 , 430.00 |
તુરીયા –    600.00 , 800.00 |
પરવર –     400.00 , 500.00 |
કાકડી –    350.00 , 600.00 |
ગાજર –    150.00 , 250.00
વટાણા –   650.00 , 800.00 |
બીટ –     150.00 , 260.00 |
ગલકા –   400.00 , 650.00 |
મેથી –    250.00 , 400.00 |
ડુંગળી લીલી – 100.00 ,200.00 |
આદુ –    1000.00 , 1400.00 |
મરચા લીલા – 500.00 , 700.00 |
હળદર લીલી – 200.00 , 300.00 |
મકાઇ લીલી – 180.00 , 250.00 |
લીંબુ –        1200.00 , 1650.00 |
તરબુચ –      160.00 ,   250.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here