રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1120.00 , 1257.00 |
ઘઉં લોકવન – 356.00 ,   412.00
ઘઉં ટુકડા  –  358.00 ,   460.00 |
જુવાર સફેદ –  560.00 ,  610.00
જુવાર પીળી – 365.00 ,  415.00
બાજરી –      365.00 ,  414.00
મકાઇ –       380.00 ,  425.00
તુવેર –        702.00 ,  1050.00
ચણા પીળા – 868.00 ,  902.00 |
અળદ –      792.00 ,   979.00 |
મગ –       1050.00 ,  1321.00 |
વાલ દેશી – 1085.00 , 1520.00
વાલ પાપળી -1090.00 ,1525.00 |
ચોળી –      1240.00 , 1325.00 |
મઠ –         985.00 ,  1430.00
કડથી –       595.00 , 835.00 |
સીંગદાણા – 1100.00 , 1210.00
મગફળી જીણી – 735.00 ,919.00
મગફળી જાડી – 721.00 , 931.00
તલી –       2180.00 , 2392.00 |
એરન્ડા –   1110.00 , 1163.00 |
અજમો –   2200.00 , 3050.00 |
સુવા –     1000.00 , 1311.00 |
સોયાબીન – 690.00 , 704.00 |
સીંગફાડા – 750.00 , 1080.00 |
તલ કાળા – 3150.00 , 3615.00
લસણ –      352.00 ,  951.00 |
ધાણા –      1244.00 , 1980.00
મરચા –     800.00 ,    2700.00
વરીયાળી – 1256.00 ,  1465.00 |
જીરૂ –     2700.00 ,  3090.00 |
રાય –       680.00 ,    780.00 |
મેથી –      500.00 ,    1020.00 |
ઇસબગુલ – 1630.00 , 1940.00 |
રાયડો –      630.00 ,  690.00
ગુવારનું બી – 795.00 , 827.00 |

બટાટા –    100.00 , 160.00
ડુંગળી સુકી – 40.00 , 145.00 |
ટમેટા –      140.00 , 260.00
સુરણ –     270.00 , 400.00
કોથમરી – 250.00 ,  410.00
સકરીયા – 230.00 , 360.00 |
મુળા –    220.00 ,  420.00
રીંગણા – 120.00 ,  200.00
કોબીજ – 110.00 , 170.00 |
ફુલાવર – 200.00 , 350.00 |
ભીંડો – 800.00 , 1200.00 |
ગુવાર – 1200.00 , 1600.00
ચોળા સીંગ – 800.00, 950.00 |
વાલોળ – 600.00 , 800.00 |
ગીલોડા – 160.00 , 340.00 |
દૂધી –    400.00 , 500.00 |
કારેલા – 600.00 , 800.00 |
સરગવો – 400.00 , 500.00
તુરીયા –  600.00 , 800.00 |
પરવર – 260.00 ,  500.00
કાકડી – 300.00 , 450.00 |
ગાજર – 160.00 , 260.00 |
વટાણા – 700.00 , 900.00 |
બીટ –    160.00 , 260.00 |
ગલકા – 400.00 , 600.00
મેથી –  260.00 , 410.00 |
ડુંગળી લીલી – 110.00 , 210.00
આદુ – 1050.00 , 1450.00 |
મરચા લીલા – 600.00 , 750.00 |
લસણ લીલુ – 250.00 , 350.00 |
મકાઇ લીલી – 170.00 , 260.00 |
લીંબુ –      1250.00 , 1600.00
તરબુચ –    150.00 ,  270.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here