રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 540.00 1080.00 1225.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 315.00 360.00 450.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1260.00 400.00 455.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 360.00 568.00 642.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 55.00 398.00 439.00
6 બાજરી Bajri 38.00 397.00 462.00
7 મકાઇ Maize 12.00 408.00 428.00
8 તુવેર Arhar 350.00 951.00 1201.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2410.00 807.00 955.00
10 અળદ Black Grams 525.00 951.00 1192.00
11 મગ Green Grams 150.00 1100.00 1500.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 42.00 980.00 1412.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 28.00 1030.00 1560.00
14 ચોળી Cowpea 10.00 1180.00 1630.00
15 મઠ Moath 22.00 1203.00 1611.00
16 કડથી Kulthi 15.00 908.00 1215.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 10.00 1190.00 1250.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 450.00 925.00 1025.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1050.00 825.00 1034.00
20 તલી Sesame 150.00 2100.00 2350.00
21 એરન્ડા Castor seed 125.00 1030.00 1089.00
22 અજમો Thymol 5.00 1575.00 2675.00
23 સુવા Suva (Dill Seed) 10.00 855.00 1065.00
24 સોયાબીન Soy 10.00 700.00 718.00
25 સીંગફાડા Groundnut Split 300.00 800.00 1185.00
26 તલ કાળા Sesame Black 150.00 2710.00 3546.00
27 લસણ Garlic 375.00 490.00 1000.00
28 ધાણા Corriender 202.00 1050.00 1581.00
29 મરચા Chilli 15.00 800.00 1600.00
30 વરીયાળી Fennel Seed 250.00 1125.00 1360.00
31 જીરૂ Cummin 600.00 2835.00 3285.00
32 રાય Mustard 150.00 652.00 765.00
33 મેથી Methi 50.00 623.00 853.00
34 ઇસબગુલ Psyllium 17.00 1405.00 1825.00
35 રાયડો Mustard 30.00 600.00 784.00
36 રજકાનું – બી Rajko Seed 25.00 2500.00 3800.00
37 ગુવારનું – બી Guvar Seed 70.00 795.00 810.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 776 1035
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા) 1071 1071
તલ સફેદ 1800 2365
તલ કાળા 2925 3582
તલ કાશ્મીરી 2970 3054
બાજરો 461 476
જુવાર 411 603
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 406 445
ઘઉં લોકવન 393 429
મકાઇ
મગ 1351 1351
અડદ 949 1142
ચણા 626 937
ચોળી
તુવેર 650 1150
વાલ 650 1300
મઠ
કપાસ 998 1244
એરંડા 700 1081
જીરું 1800 3246
રાયડો
રાઈ 600 600
ઇસબગુલ 1715 1715
ગમ ગુવાર
ધાણા 925 1400
અજમા
મેથી 350 730

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here