રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 950.00 1200.00 1313.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 250.00 361.00 423.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1425.00 381.00 438.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 255.00 558.00 638.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 55.00 393.00 463.00
6 બાજરી Bajri 40.00 382.00 428.00
7 મકાઇ Maize 19.00 392.00 453.00
8 તુવેર Arhar 180.00 955.00 1175.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 1040.00 792.00 907.00
10 અળદ Black Grams 550.00 945.00 1200.00
11 મગ Green Grams 150.00 1000.00 1500.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 40.00 840.00 1390.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 30.00 1080.00 1430.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1270.00 1840.00
15 મઠ Moath 20.00 1030.00 1580.00
16 કડથી Kulthi 17.00 960.00 1246.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 15.00 1175.00 1300.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 540.00 880.00 980.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1260.00 800.00 1040.00
20 તલી Sesame 1200.00 1800.00 2250.00
21 એરન્ડા Castor seed 160.00 940.00 1074.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 17.00 960.00 1225.00
23 સોયાબીન Soy 25.00 705.00 720.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 250.00 750.00 1125.00
25 તલ કાળા Sesame Black 350.00 2700.00 3319.00
26 લસણ Garlic 615.00 508.00 1010.00
27 ધાણા Corriender 205.00 1175.00 1555.00
28 વરીયાળી Fennel Seed 25.00 1000.00 1222.00
29 જીરૂ Cummin 270.00 2880.00 3181.00
30 રાય Mustard 103.00 630.00 705.00
31 મેથી Methi 176.00 500.00 796.00
32 ઇસબગુલ Psyllium 15.00 1450.00 1850.00
33 રજકાનું – બી Rajko Seed 75.00 2000.00 3500.00
34 ગુવારનું – બી Guvar Seed 20.00 750.00 791.00

 

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી 900 900
શિંગ મોટી 600 972
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા) 1125 1170
તલ સફેદ 1500 2315
તલ કાળા 2360 3349
તલ કાશ્મીરી 3070 3070
બાજરો 424 424
જુવાર
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 380 458
ઘઉં લોકવન 419 433
મકાઇ
મગ 1300 1374
અડદ 800 905
ચણા 650 900
ચોળી
તુવેર 917 1153
વાલ
મઠ
કપાસ 1080 1309
એરંડા 921 1070
જીરું 1700 3252
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 830 1416
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ 1200 3726

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here