રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 405.00 1080.00 1272.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 300.00 345.00 438.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1450.00 405.00 465.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 355.00 548.00 649.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 75.00 390.00 461.00
6 બાજરી Bajri 40.00 411.00 459.00
7 મકાઇ Maize 70.00 425.00 476.00
8 તુવેર Arhar 160.00 955.00 1220.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 1600.00 790.00 914.00
10 અળદ Black Grams 400.00 1030.00 1140.00
11 મગ Green Grams 150.00 1250.00 1450.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 35.00 1060.00 1430.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 22.00 1205.00 1503.00
14 ચોળી Cowpea 11.00 1160.00 1890.00
15 મઠ Moath 22.00 1080.00 1540.00
16 કડથી Kulthi 18.00 1050.00 1280.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 25.00 1180.00 1300.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 400.00 900.00 1040.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1000.00 800.00 1046.00
20 તલી Sesame 180.00 1840.00 2320.00
21 એરન્ડા Castor seed 115.00 976.00 1098.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 14.00 950.00 1125.00
23 સોયાબીન Soy 30.00 700.00 720.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 400.00 780.00 1145.00
25 તલ કાળા Sesame Black 70.00 2650.00 3490.00
26 લસણ Garlic 300.00 490.00 1105.00
27 ધાણા Corriender 1600.00 790.00 914.00
28 વરીયાળી Fennel Seed 10.00 1250.00 1390.00
29 જીરૂ Cummin 330.00 2900.00 3250.00
30 રાય Mustard 250.00 672.00 711.00
31 મેથી Methi 54.00 700.00 881.00
32 ઇસબગુલ Psyllium 17.00 1550.00 1695.00
33 રાયડો Mustard 30.00 600.00 671.00
34 રજકાનું – બી Rajko Seed 125.00 2000.00 3850.00
35 ગુવારનું – બી Guvar Seed 32.00 800.00 810.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી 1044 1140
શિંગ મોટી 687 971
શિંગ દાણા 1150 1231
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1490 2422
તલ કાળા 1874 3441
તલ કાશ્મીરી 2950 3103
બાજરો 453 465
જુવાર 350 556
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 392 449
ઘઉં લોકવન 380 440
મકાઇ
મગ 1282 1451
અડદ 400 1105
ચણા 680 937
ચોળી
તુવેર 760 1127
વાલ
મઠ
કપાસ 841 1291
એરંડા 956 1091
જીરું 2200 3260
રાયડો
રાઈ 632 632
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 757 806
ધાણા 1076 1308

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here