રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

આ રીતે વરિયાળીની ખેતી કરીને કરી શકો છો સારી કમાણી

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 605.00 1080.00 1221.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 300.00 360.00 435.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1210.00 390.00 465.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 135.00 579.00 612.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 42.00 379.00 449.00
6 બાજરી Bajri 25.00 389.00 462.00
7 મકાઇ Maize 9.00 390.00 429.00
8 તુવેર Arhar 320.00 951.00 1186.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2440.00 803.00 961.00
10 અળદ Black Grams 250.00 925.00 1106.00
11 મગ Green Grams 100.00 1300.00 1450.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 33.00 1080.00 1470.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 28.00 1270.00 1530.00
14 ચોળી Cowpea 11.00 1190.00 1620.00
15 મઠ Moath 22.00 1230.00 1670.00
16 કડથી Kulthi 7.00 885.00 1092.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 50.00 1200.00 1300.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 540.00 810.00 1025.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1260.00 875.00 1020.00
20 તલી Sesame 220.00 1914.00 2274.00
21 એરન્ડા Castor seed 243.00 990.00 1094.00
22 અજમો Thymol 5.00 1505.00 2251.00
23 સુવા Suva (Dill Seed) 19.00 805.00 1055.00
24 સોયાબીન Soy 20.00 697.00 730.00
25 સીંગફાડા Groundnut Split 300.00 950.00 1150.00
26 તલ કાળા Sesame Black 95.00 2600.00 3530.00
27 લસણ Garlic 635.00 540.00 1100.00
28 ધાણા Corriender 245.00 1111.00 1780.00
29 મરચા Chilli 5.00 800.00 1600.00
30 વરીયાળી Fennel Seed 110.00 1100.00 1334.00
31 જીરૂ Cummin 900.00 2820.00 3232.00
32 રાય Mustard 270.00 623.00 756.00
33 મેથી Methi 30.00 700.00 830.00
34 ઇસબગુલ Psyllium 15.00 1405.00 1851.00
35 રાયડો Mustard 30.00 600.00 652.00
36 રજકાનું – બી Rajko Seed 20.00 2200.00 2800.00
37 ગુવારનું – બી Guvar Seed 18.00 785.00 811.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 861 1005
શિંગ દાણા 1101 1101
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 2206 2400
તલ કાળા 1620 3525
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 470 481
જુવાર 400 730
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 370 462
ઘઉં લોકવન 406 433
મકાઇ 426 426
મગ
અડદ
ચણા 591 923
ચોળી
તુવેર 660 1092
વાલ
મઠ
કપાસ 1015 1238
એરંડા 1040 1056
જીરું 1911 3316
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 760 1280
અજમા 1941 3005

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here