રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 410.00 1070.00 1230.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 105.00 365.00 416.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 550.00 381.00 435.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 145.00 568.00 653.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 35.00 389.00 459.00
6 બાજરી Bajri 30.00 375.00 418.00
7 મકાઇ Maize 9.00 379.00 449.00
8 તુવેર Arhar 80.00 970.00 1088.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 650.00 805.00 921.00
10 અળદ Black Grams 325.00 1025.00 1135.00
11 મગ Green Grams 425.00 1154.00 1265.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 25.00 870.00 1342.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 20.00 962.00 1489.00
14 ચોળી Cowpea 10.00 1230.00 1970.00
15 મઠ Moath 19.00 940.00 1488.00
16 કડથી Kulthi 19.00 970.00 1278.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 140.00 1350.00 1755.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 162.00 870.00 1111.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 378.00 872.00 1063.00
20 તલી Sesame 1210.00 2037.00 2195.00
21 એરન્ડા Castor seed 85.00 890.00 1051.00
22 સોયાબીન Soy 15.00 700.00 715.00
23 સીંગફાડા Groundnut Split 160.00 950.00 1250.00
24 તલ કાળા Sesame Black 255.00 3120.00 3570.00
25 લસણ Garlic 225.00 720.00 1171.00
26 ધાણા Corriender 20.00 1100.00 1320.00
27 વરીયાળી Fennel Seed 10.00 950.00 1170.00
28 જીરૂ Cummin 150.00 2925.00 3210.00
29 રાય Mustard 150.00 611.00 701.00
30 મેથી Methi 38.00 600.00 801.00
31 રજકાનું – બી Rajko Seed 22.00 2005.00 2600.00
32 ગુવારનું – બી Guvar Seed 48.00 772.00 783.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 625 990
શિંગ દાણા 925 1550
શિંગ દાણા(ફાડા) 1015 1150
તલ સફેદ 1490 2390
તલ કાળા 2525 3582
તલ કાશ્મીરી 2550 2731
બાજરો 341 392
જુવાર 450 585
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 399 430
ઘઉં લોકવન 340 418
મકાઇ 416 426
મગ 900 1148
અડદ
ચણા 800 877
ચોળી
તુવેર
વાલ
મઠ
કપાસ 1041 1236
એરંડા 982 1029
જીરું 2252 3170
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1685 1685
ગમ ગુવાર 702 782
ધાણા 875 1175

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here