રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

મોદી સરકારની નવી યોજના “કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”- તમામ ખેડૂતોને વર્ષે 6 હજાર રૂપિયાનો લાભ મળશે, પેન્શન યોજના પણ શરૂ થશે-વાંચો અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 620.00 1050.00 1220.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 110.00 368.00 418.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 625.00 382.00 440.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 155.00 572.00 653.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 42.00 390.00 442.00
6 બાજરી Bajri 35.00 379.00 413.00
7 મકાઇ Maize 10.00 386.00 439.00
8 તુવેર Arhar 60.00 990.00 1080.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 650.00 800.00 912.00
10 અળદ Black Grams 160.00 1020.00 1113.00
11 મગ Green Grams 510.00 1146.00 1256.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 28.00 872.00 1333.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 960.00 1402.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1270.00 2082.00
15 મઠ Moath 20.00 1010.00 1490.00
16 કડથી Kulthi 18.00 989.00 1272.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 250.00 1151.00 1891.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 288.00 900.00 1125.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 672.00 830.00 1051.00
20 તલી Sesame 1520.00 2038.00 2194.00
21 એરન્ડા Castor seed 140.00 944.00 1052.00
22 સોયાબીન Soy 5.00 685.00 705.00
23 સીંગફાડા Groundnut Split 310.00 880.00 1212.00
24 તલ કાળા Sesame Black 185.00 3133.00 3537.00
25 લસણ Garlic 250.00 700.00 1100.00
26 ધાણા Corriender 130.00 1130.00 1360.00
27 જીરૂ Cummin 420.00 2920.00 3242.00
28 રાય Mustard 150.00 640.00 697.00
29 મેથી Methi 80.00 681.00 820.00
30 રાયડો Mustard 40.00 550.00 697.00
31 રજકાનું – બી Rajko Seed 15.00 2051.00 2980.00
32 ગુવારનું – બી Guvar Seed 68.00 725.00 800.00

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 675 985
શિંગ દાણા 1010 1601
શિંગ દાણા(ફાડા) 1044 1150
તલ સફેદ 1494 2300
તલ કાળા 2130 3549
તલ કાશ્મીરી 2675 3176
બાજરો 401 435
જુવાર 430 603
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 385 441
ઘઉં લોકવન 342 434
મકાઇ 425 446
મગ
અડદ
ચણા 700 888
ચોળી
તુવેર 912 1000
વાલ 700 855
મઠ
કપાસ 1010 1231
એરંડા 1010 1031
જીરું 1500 3156
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 778 778
ધાણા 1151 1331

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here