રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 715.00 1075.00 1215.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 225.00 361.00 425.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1110.00 383.00 458.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 280.00 555.00 630.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 60.00 389.00 462.00
6 બાજરી Bajri 30.00 385.00 454.00
7 મકાઇ Maize 9.00 379.00 429.00
8 તુવેર Arhar 315.00 950.00 1167.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2050.00 803.00 932.00
10 અળદ Black Grams 80.00 905.00 1104.00
11 મગ Green Grams 100.00 1100.00 1424.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 38.00 890.00 1360.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 1225.00 1625.00
14 ચોળી Cowpea 10.00 1360.00 1790.00
15 મઠ Moath 20.00 1080.00 1460.00
16 કડથી Kulthi 12.00 840.00 1060.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 40.00 1200.00 1250.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 530.00 850.00 1000.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1260.00 820.00 1032.00
20 તલી Sesame 130.00 2000.00 2303.00
21 એરન્ડા Castor seed 90.00 1040.00 1091.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 15.00 1000.00 1200.00
23 સોયાબીન Soy 30.00 700.00 734.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 300.00 840.00 1096.00
25 તલ કાળા Sesame Black 65.00 2401.00 3315.00
26 લસણ Garlic 650.00 531.00 1125.00
27 ધાણા Corriender 220.00 1030.00 1481.00
28 મરચા Chilli 10.00 800.00 1800.00
29 વરીયાળી Fennel Seed 50.00 1150.00 1300.00
30 જીરૂ Cummin 425.00 2850.00 3225.00
31 રાય Mustard 120.00 670.00 706.00
32 મેથી Methi 130.00 600.00 900.00
33 ઇસબગુલ Psyllium 7.00 1500.00 1800.00
34 રાયડો Mustard 50.00 580.00 670.00
35 રજકાનું – બી Rajko Seed 5.00 1900.00 3000.00
36 ગુવારનું – બી Guvar Seed 158.00 798.00 815.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 775 1009
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 2200 2345
તલ કાળા
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 464 470
જુવાર 390 562
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 395 433
ઘઉં લોકવન 360 447
મકાઇ
મગ
અડદ
ચણા 600 938
ચોળી
તુવેર 980 1078
વાલ
મઠ
કપાસ 1040 1224
એરંડા 781 1070
જીરું 1505 3206
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 800 801
ધાણા 810 1374
અજમા 1201 2800
મેથી 700 801

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here