રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 480.00 1050.00 1215.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 190.00 359.00 432.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1050.00 380.00 459.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 285.00 542.00 615.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 75.00 369.00 449.00
6 બાજરી Bajri 33.00 382.00 452.00
7 મકાઇ Maize 10.00 379.00 436.00
8 તુવેર Arhar 340.00 951.00 1148.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2140.00 790.00 924.00
10 અળદ Black Grams 120.00 925.00 979.00
11 મગ Green Grams 150.00 1000.00 1370.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 35.00 980.00 1420.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 28.00 1070.00 1530.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1270.00 1730.00
15 મઠ Moath 22.00 1120.00 1460.00
16 કડથી Kulthi 19.00 915.00 1160.00
17 મગફળી – જીણી Groundnut Small 450.00 925.00 1040.00
18 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1050.00 820.00 1045.00
19 તલી Sesame 100.00 2006.00 2291.00
20 એરન્ડા Castor seed 225.00 900.00 1092.00
21 સુવા Suva (Dill Seed) 17.00 1005.00 1225.00
22 સોયાબીન Soy 30.00 715.00 738.00
23 સીંગફાડા Groundnut Split 250.00 900.00 1268.00
24 તલ કાળા Sesame Black 60.00 2624.00 3368.00
25 લસણ Garlic 530.00 522.00 1115.00
26 ધાણા Corriender 257.00 1060.00 1521.00
27 મરચા Chilli 10.00 800.00 1800.00
28 વરીયાળી Fennel Seed 100.00 1050.00 1275.00
29 જીરૂ Cummin 420.00 2860.00 3260.00
30 રાય Mustard 70.00 680.00 849.00
31 મેથી Methi 60.00 640.00 866.00
32 ઇસબગુલ Psyllium 5.00 1550.00 1775.00
33 રાયડો Mustard 50.00 600.00 649.00
34 રજકાનું – બી Rajko Seed 15.00 1800.00 2950.00
35 ગુવારનું – બી Guvar Seed 140.00 782.00 818.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 790 985
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 2276 2521
તલ કાળા 1856 3487
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 425 471
જુવાર 410 600
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 363 447
ઘઉં લોકવન 365 430
મકાઇ 453 491
મગ 1325 1325
અડદ
ચણા 710 940
ચોળી
તુવેર 775 1081
વાલ
મઠ
કપાસ 1034 1234
એરંડા 1066 1066
જીરું 2370 3262
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1721 1775
ગમ ગુવાર 812 812
ધાણા 1105 1370
અજમા
મેથી 692 692

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here