રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

મોદી સરકારની નવી યોજના “કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”- તમામ ખેડૂતોને વર્ષે 6 હજાર રૂપિયાનો લાભ મળશે, પેન્શન યોજના પણ શરૂ થશે-વાંચો અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 420.00 1050.00 1252.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 70.00 390.00 425.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 450.00 385.00 445.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 175.00 572.00 648.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 25.00 392.00 446.00
6 બાજરી Bajri 42.00 368.00 412.00
7 મકાઇ Maize 13.00 392.00 443.00
8 તુવેર Arhar 60.00 984.00 1130.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 500.00 800.00 910.00
10 અળદ Black Grams 140.00 970.00 1176.00
11 મગ Green Grams 495.00 1126.00 1304.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 28.00 870.00 1230.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 20.00 980.00 1370.00
14 ચોળી Cowpea 9.00 1260.00 2020.00
15 મઠ Moath 22.00 970.00 1442.00
16 કડથી Kulthi 7.00 968.00 1227.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 45.00 1150.00 1600.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 207.00 860.00 1070.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 483.00 851.00 1038.00
20 તલી Sesame 1470.00 2090.00 2208.00
21 એરન્ડા Castor seed 40.00 980.00 1035.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 5.00 950.00 1025.00
23 સોયાબીન Soy 10.00 690.00 741.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 230.00 811.00 1140.00
25 તલ કાળા Sesame Black 265.00 3130.00 3420.00
26 લસણ Garlic 315.00 650.00 1105.00
27 ધાણા Corriender 140.00 1105.00 1321.00
28 જીરૂ Cummin 90.00 2900.00 3201.00
29 રાય Mustard 70.00 600.00 678.00
30 મેથી Methi 70.00 691.00 800.00
31 ઇસબગુલ Psyllium 5.00 1125.00 1690.00
32 રાયડો Mustard 50.00 600.00 664.00
33 રજકાનું – બી Rajko Seed 50.00 2350.00 3350.00
34 ગુવારનું – બી Guvar Seed 25.00 770.00 790.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 736 980
શિંગ દાણા 1091 1600
શિંગ દાણા(ફાડા) 991 1235
તલ સફેદ 1300 2352
તલ કાળા 1425 3517
તલ કાશ્મીરી 2766 2817
બાજરો 407 407
જુવાર 340 786
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 340 431
ઘઉં લોકવન 320 428
મકાઇ 351 510
મગ 800 1191
અડદ
ચણા 555 826
ચોળી
તુવેર 892 1039
વાલ
મઠ
કપાસ 1070 1267
એરંડા 800 1039
જીરું 2895 3199
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 755 787
ધાણા 1061 1320

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here