રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ ના નામ નીચા દર(20kg) ઉચ્ચ દર(20kg) આવક
તુવેર 800 1039 45 Tonnes
બાજરી 379 419 3 Tonnes
ચણા 858 892 310 Tonnes
અળદ 655 967 26 Tonnes
એરન્ડા 1015 1066 65 Tonnes
ધાણા બીજ 1100 1950 162 Tonnes
કપાસ બીટી 1150 1283 240 Tonnes
જીરૂ 2650 3000 90 Tonnes
સુકા મરચાં 800 2800 11 Tonnes
લસણ 305 775 82.5 Tonnes
મગ 1000 1225 5 Tonnes
મગફળી 1100 1200 2.5 Tonnes
મગફળી 660 930 340 Tonnes
જુવાર 542 644 42.5 Tonnes
મકાઈ 379 426 1.5 Tonnes
મેથી 500 1050 20 Tonnes
સરસવ 590 680 10 Tonnes
તલ 2880 3474 9.5 Tonnes
ઘઉં 354 410 547.5 Tonnes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here