રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

મોદી સરકારની નવી યોજના “કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”- તમામ ખેડૂતોને વર્ષે 6 હજાર રૂપિયાનો લાભ મળશે, પેન્શન યોજના પણ શરૂ થશે-વાંચો અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 380.00 1060.00 1253.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 60.00 375.00 415.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 400.00 380.00 430.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 180.00 568.00 652.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 30.00 389.00 442.00
6 બાજરી Bajri 35.00 380.00 418.00
7 મકાઇ Maize 9.00 392.00 423.00
8 તુવેર Arhar 35.00 965.00 1113.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 450.00 785.00 905.00
10 અળદ Black Grams 325.00 1005.00 1167.00
11 મગ Green Grams 265.00 1103.00 1236.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 30.00 875.00 1266.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 936.00 1368.00
14 ચોળી Cowpea 37.00 1289.00 2030.00
15 મઠ Moath 20.00 1070.00 1518.00
16 કડથી Kulthi 15.00 1043.00 1230.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 15.00 1250.00 1825.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 252.00 835.00 1080.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 588.00 850.00 1044.00
20 તલી Sesame 1700.00 2078.00 2207.00
21 એરન્ડા Castor seed 50.00 915.00 1032.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 7.00 955.00 1050.00
23 સોયાબીન Soy 20.00 702.00 718.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 180.00 965.00 1212.00
25 તલ કાળા Sesame Black 475.00 3170.00 3530.00
26 લસણ Garlic 400.00 830.00 1188.00
27 ધાણા Corriender 175.00 1133.00 1325.00
28 જીરૂ Cummin 225.00 2920.00 3200.00
29 રાય Mustard 50.00 630.00 691.00
30 મેથી Methi 42.00 750.00 800.00
31 રાયડો Mustard 40.00 600.00 730.00
32 રજકાનું – બી Rajko Seed 45.00 2050.00 3450.00
33 ગુવારનું – બી Guvar Seed 55.00 720.00 791.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી 935 935
શિંગ મોટી 723 1005
શિંગ દાણા 1000 1500
શિંગ દાણા(ફાડા) 900 1279
તલ સફેદ 1210 2364
તલ કાળા 1800 3614
તલ કાશ્મીરી 2745 2775
બાજરો 405 405
જુવાર 435 786
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 394 447
ઘઉં લોકવન 396 415
મકાઇ 456 473
મગ 1050 1112
અડદ
ચણા 700 886
ચોળી
તુવેર 550 1093
વાલ
મઠ
કપાસ 1050 1269
એરંડા
જીરું 2670 3211
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 761 782
ધાણા 1220 1252

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here