રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 450.00 1040.00 1228.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 210.00 360.00 418.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1150.00 378.00 453.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 265.00 548.00 610.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 45.00 389.00 433.00
6 બાજરી Bajri 35.00 382.00 453.00
7 મકાઇ Maize 12.00 394.00 423.00
8 તુવેર Arhar 400.00 905.00 1155.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2340.00 800.00 948.00
10 અળદ Black Grams 160.00 851.00 992.00
11 મગ Green Grams 25.00 1000.00 1450.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 33.00 1080.00 1430.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 1130.00 1690.00
14 ચોળી Cowpea 17.00 1240.00 1890.00
15 મઠ Moath 20.00 1040.00 1494.00
16 કડથી Kulthi 10.00 864.00 1088.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 25.00 1300.00 1350.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 405.00 920.00 1010.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 945.00 850.00 1005.00
20 તલી Sesame 64.00 1950.00 2350.00
21 એરન્ડા Castor seed 244.00 960.00 1088.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 10.00 900.00 1125.00
23 સોયાબીન Soy 10.00 690.00 715.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 150.00 900.00 1250.00
25 તલ કાળા Sesame Black 26.00 2800.00 3245.00
26 લસણ Garlic 750.00 520.00 1146.00
27 ધાણા Corriender 230.00 1111.00 1440.00
28 મરચા Chilli 5.00 800.00 1500.00
29 વરીયાળી Fennel Seed 450.00 110.00 1311.00
30 જીરૂ Cummin 360.00 2800.00 3174.00
31 રાય Mustard 110.00 611.00 749.00
32 મેથી Methi 360.00 651.00 813.00
33 ઇસબગુલ Psyllium 20.00 1550.00 1725.00
34 રાયડો Mustard 38.00 601.00 665.00
35 રજકાનું – બી Rajko Seed 2.00 2200.00 3000.00
36 ગુવારનું – બી Guvar Seed 117.00 761.00 817.00

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 813 1005
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1997 2304
તલ કાળા 2995 3384
તલ કાશ્મીરી 2915 3035
બાજરો
જુવાર 300 469
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 389 456
ઘઉં લોકવન 375 417
મકાઇ
મગ
અડદ 800 950
ચણા 525 959
ચોળી
તુવેર 839 1069
વાલ
મઠ
કપાસ 990 1234
એરંડા 1064 1092
જીરું 1726 3153
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1452 1750
ગમ ગુવાર 800 802
ધાણા 1065 1435
અજમા
મેથી 686 701

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here