રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ ના નામ નીચા દર(20kg) ઉચ્ચ દર(20kg) આવક
તુવેર 720 1030 44 Tonnes
બાજરી 379 421 2.5 Tonnes
ચણા 838 915 360 Tonnes
અળદ 723 965 35 Tonnes
એરન્ડા 1038 1078 45 Tonnes
ધાણા બીજ 1111 2140 144 Tonnes
કપાસ બીટી 1150 1282 340 Tonnes
જીરૂ 2700 3050 102 Tonnes
સુકા મરચાં 1200 2800 7.5 Tonnes
લસણ 270 780 77.5 Tonnes
મગ 900 1250 5 Tonnes
મગફળી 1080 1200 3 Tonnes
મગફળી 650 940 314 Tonnes
જુવાર 542 647 75 Tonnes
મકાઈ 370 418 1.2 Tonnes
મેથી 500 1050 20 Tonnes
સરસવ 625 690 10 Tonnes
તલ 3250 3516 22.5 Tonnes
ઘઉં 354 410 547.5 Tonnes

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here