રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

કપાસ બીટી – 1110.00 , 1265.00 | ઘઉં લોકવન – 351.00 , 380.00 | ઘઉં ટુકડા – 361.00 , 421.00 | જુવાર – સફેદ – 550.00 , 670.00 | જુવાર – પીળી – 295.00 , 450.00 | બાજરી – 285.00 , 380.00 | મકાઇ – 325.00 , 365.00 | તુવેર – 700.00 , 1067.00 | ચણા – પીળા – 868.00 , 911.00 | અળદ – 700.00 , 986.00 | મગ – 1000.00 , 1250.00 | વાલ – દેશી – 925.00 , 1225.00 | વાલ – પાપળી – 1025.00 , 1230.00 | ચોળી – 1145.00 , 1760.00 | મઠ – 1075.00 , 1450.00 | કડથી – 601.00 , 805.00 | સીંગદાણા – 1090.00 , 1210.00 | મગફળી – જીણી – 752.00 , 980.00 | મગફળી જાડી – 732.00 , 935.00 | તલી – 2230.00 , 2442.00 | સુરજમુખી – બી – 575.00 , 935.00 | એરન્ડા – 1050.00 , 1092.00 | અજમો – 1780.00 , 2850.00 | સુવા – 1001.00 , 1321.00 | સોયાબીન – 700.00 , 712.00 | સીંગફાડા – 770.00 , 1075.00 | તલ કાળા – 3175.00 , 3550.00 | લસણ – 365.00 , 1062.00 | ધાણા – 1140.00 , 1800.00 | મરચા – 800.00 , 1700.00 | વરીયાળી – 1000.00 , 1370.00 | જીરૂ – 2700.00 , 3100.00 | રાય – 670.00 , 770.00 | મેથી – 550.00 , 950.00 | ઇસબગુલ – 1750.00 , 1980.00 | અશેરીયો – 655.00 , 900.00 | રાયડો – 600.00 , 680.00 | ગુવારનું – બી – 790.00 , 805.00 |

બટાટા – 110.00 , 220.00 | ડુંગળી સુકી – 40.00 , 155.00 | ટમેટા – 110.00 , 230.00 | સુરણ – 240.00 , 350.00 | કોથમરી – 240.00 , 400.00 | સકરીયા – 200.00 , 340.00 | મુળા – 150.00 , 400.00 | રીંગણા – 110.00 , 210.00 | કોબીજ – 120.00 , 210.00 | ફુલાવર – 220.00 , 340.00 | ભીંડો – 840.00 , 1250.00 | ગુવાર – 1210.00 , 1640.00 | ચોળા સીંગ – 810.00 , 910.00 | વાલોળ – 600.00 , 810.00 | ગીલોડા – 150.00 , 340.00 | દૂધી – 410.00 , 540.00 | કારેલા – 610.00 , 850.00 | સરગવો – 400.00 , 540.00 | તુરીયા – 610.00 , 810.00 | પરવર – 240.00 , 500.00 | કાકડી – 300.00 , 440.00 | ગાજર – 190.00 , 300.00 | વટાણા – 700.00 , 910.00 | બીટ – 140.00 , 300.00 | ગલકા – 400.00 , 610.00 | મેથી – 290.00 , 400.00 | ડુંગળી લીલી – 100.00 , 200.00 | આદુ – 1000.00 , 1450.00 | મરચા – લીલા – 600.00 , 740.00 | લસણ – લીલુ – 240.00 , 400.00 | મકાઇ – લીલી – 210.00 , 280.00 | લીંબુ – 1250.00 , 1640.00 | તરબુચ – 140.00 , 315.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here