રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 1220.00 1120.00 1250.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 250.00 363.00 416.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1325.00 370.00 456.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 145.00 551.00 612.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 40.00 668.00 429.00
6 બાજરી Bajri 25.00 382.00 433.00
7 મકાઇ Maize 17.00 388.00 441.00
8 તુવેર Arhar 600.00 901.00 1109.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 1450.00 832.00 927.00
10 અળદ Black Grams 150.00 800.00 975.00
11 મગ Green Grams 50.00 1000.00 1360.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 40.00 1120.00 1560.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 30.00 1530.00 1690.00
14 ચોળી Cowpea 25.00 1288.00 1702.00
15 મઠ Moath 20.00 1205.00 1530.00
16 કડથી Kulthi 12.00 775.00 990.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 10.00 1140.00 1250.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 450.00 822.00 976.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1050.00 752.00 966.00
20 તલી Sesame 300.00 2000.00 2280.00
21 સુરજમુખી – બી Sunflower Bee 55.00 650.00 700.00
22 એરન્ડા Castor seed 225.00 1020.00 1071.00
23 અજમો Thymol 20.00 1720.00 2750.00
24 સુવા Suva (Dill Seed) 35.00 975.00 1225.00
25 સોયાબીન Soy 12.00 690.00 696.00
26 સીંગફાડા Groundnut Split 200.00 780.00 1125.00
27 તલ કાળા Sesame Black 130.00 2742.00 3599.00
28 લસણ Garlic 1000.00 540.00 1048.00
29 ધાણા Corriender 335.00 1075.00 1430.00
30 મરચા Chilli 15.00 800.00 1800.00
31 વરીયાળી Fennel Seed 250.00 1050.00 1325.00
32 જીરૂ Cummin 225.00 2740.00 3085.00
33 રાય Mustard 100.00 670.00 720.00
34 મેથી Methi 50.00 600.00 900.00
35 ઇસબગુલ Psyllium 40.00 1605.00 1825.00
36 રાયડો Mustard 50.00 600.00 650.00
37 ગુવારનું – બી Guvar Seed 120.00 743.00 805.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here