રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1100.00 ,  1265.00
ઘઉં લોકવન – 353.00 ,    392.00
ઘઉં ટુકડા –   364.00 ,    428.00
જુવાર સફેદ – 535.00 ,    603.00
જુવાર પીળી – 370.00 ,   428.00
બાજરી –      370.00 ,    418.00
મકાઇ –       380.00 ,    423.00
તુવેર –        800.00 ,    1063.00
ચણા પીળા – 835.00 ,    917.00 |
અળદ –      750.00 ,     973.00
મગ –       1000.00 ,    1250.00 |
વાલ દેશી – 980.00 ,    1290.00
વાલ પાપળી – 1030.00 , 1425.00
ચોળી –    1250.00 ,   1720.00 |
મઠ –     980.00 ,     1390.00 |
કડથી –   680.00 ,     860.00 |
સીંગદાણા – 1090.00 , 1215.00 |
મગફળી જીણી – 745.00 , 945.00 |
મગફળી જાડી – 716.00 , 936.00 |
તલી –        2162.00 , 2417.00 |
એરન્ડા –    1050.00 , 1097.00 |
સુવા –      1050.00 , 1275.00 |
સોયાબીન – 700.00 ,  711.00 |
સીંગફાડા – 775.00 ,  1085.00
તલ કાળા – 3350.00 , 3625.00 |
લસણ –     370.00 , 1050.00 |
ધાણા –   1165.00 , 1835.00 |
મરચા –    800.00 , 2600.00 |
વરીયાળી – 1050.00 , 1360.00
જીરૂ –    2900.00 , 3220.00 |
રાય –     650.00 ,   770.00 |
મેથી –    500.00 ,   956.00
રાયડો –   600.00 ,  680.00
રજકાનું બી – 2000.00 , 2315.00
ગુવારનું બી – 790.00 ,   810.00 |

બટાટા –    100.00 ,   230.00
ટમેટા –     100.00 ,   220.00 |
સુરણ –     230.00 ,  340.00
કોથમરી – 230.00 ,   410.00 |
સકરીયા – 210.00 ,   330.00
મુળા –    140.00 ,    410.00 |
રીંગણા – 100.00 ,    200.00 |
કોબીજ – 130.00 ,    230.00
ફુલાવર – 230.00 ,    330.00 |
ભીંડો – 800.00 ,     1200.00
ગુવાર – 1200.00 ,   1630.00
ચોળા સીંગ – 800.00 , 900.00
વાલોળ –   610.00 ,   830.00 |
ગીલોડા – 140.00 ,   330.00 |
દૂધી –    400.00 ,   500.00 |
કારેલા – 600.00 ,   830.00 |
સરગવો – 410.00 , 530.00 |
તુરીયા – 600.00 , 800.00 |
પરવર – 230.00 , 510.00 |
કાકડી – 310.00 , 410.00
ગાજર – 200.00 , 310.00
વટાણા – 710.00 , 900.00 |
બીટ –   150.00 ,  310.00 |
ગલકા – 420.00 ,  620.00 |
મેથી – 300.00 ,   410.00 |
ડુંગળી લીલી – 110.00 , 210.00 |
આદુ –   1050.00 , 1440.00
મરચા લીલા – 610.00 , 730.00 |
લસણ લીલુ – 230.00 , 410.00 |
મકાઇ લીલી – 200.00 , 290.00 |
લીંબુ –     1200.00 , 1600.00 |
તરબુચ –     150.00 , 330.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here