રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 415.00 1060.00 1247.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 60.00 370.00 410.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 380.00 390.00 435.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 175.00 578.00 652.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 25.00 385.00 431.00
6 બાજરી Bajri 33.00 378.00 421.00
7 મકાઇ Maize 10.00 392.00 448.00
8 તુવેર Arhar 65.00 970.00 1100.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 600.00 800.00 910.00
10 અળદ Black Grams 325.00 1080.00 1130.00
11 મગ Green Grams 215.00 1121.00 1238.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 25.00 870.00 1310.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 22.00 940.00 1390.00
14 ચોળી Cowpea 18.00 1370.00 1950.00
15 મઠ Moath 25.00 870.00 1425.00
16 કડથી Kulthi 17.00 980.00 1263.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 70.00 1250.00 1640.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 342.00 850.00 1119.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 798.00 890.00 1039.00
20 તલી Sesame 1880.00 2082.00 2204.00
21 એરન્ડા Castor seed 65.00 915.00 1041.00
22 સોયાબીન Soy 30.00 700.00 726.00
23 સીંગફાડા Groundnut Split 240.00 925.00 1192.00
24 તલ કાળા Sesame Black 263.00 3120.00 3524.00
25 લસણ Garlic 225.00 790.00 1111.00
26 ધાણા Corriender 195.00 1111.00 1325.00
27 જીરૂ Cummin 90.00 2900.00 3184.00
28 રાય Mustard 80.00 600.00 700.00
29 મેથી Methi 10.00 582.00 819.00
30 રાયડો Mustard 50.00 600.00 686.00
31 રજકાનું – બી Rajko Seed 40.00 2200.00 3600.00
32 ગુવારનું – બી Guvar Seed 40.00 690.00 800.00

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 535 904
શિંગ દાણા 1150 1511
શિંગ દાણા(ફાડા) 971 1250
તલ સફેદ 1480 2336
તલ કાળા 2010 3586
તલ કાશ્મીરી 2769 2801
બાજરો 333 404
જુવાર 404 801
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 402 438
ઘઉં લોકવન 400 409
મકાઇ 335 458
મગ 1000 1081
અડદ
ચણા 700 889
ચોળી
તુવેર 350 1025
વાલ
મઠ
કપાસ 1035 1262
એરંડા 921 1032
જીરું 2223 3191
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 791 791
ધાણા 650 1250
અજમા
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ 2250 2331

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here