રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 1100.00 1115.00 1245.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 425.00 363.00 412.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1750.00 367.00 458.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 220.00 562.00 619.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 55.00 372.00 423.00
6 બાજરી Bajri 20.00 382.00 431.00
7 મકાઇ Maize 17.00 389.00 441.00
8 તુવેર Arhar 850.00 700.00 1117.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 950.00 858.00 917.00
10 અળદ Black Grams 110.00 700.00 1010.00
11 મગ Green Grams 100.00 1100.00 1370.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 38.00 1080.00 1440.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 1170.00 1560.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1270.00 1770.00
15 મઠ Moath 22.00 1040.00 1390.00
16 કડથી Kulthi 18.00 775.00 934.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 20.00 1120.00 1225.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 440.00 770.00 990.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1110.00 765.00 960.00
20 તલી Sesame 240.00 2231.00 2392.00
21 એરન્ડા Castor seed 480.00 1040.00 1080.00
22 અજમો Thymol 17.00 1192.00 2450.00
23 સુવા Suva (Dill Seed) 40.00 975.00 1175.00
24 સોયાબીન Soy 30.00 690.00 709.00
25 સીંગફાડા Groundnut Split 250.00 780.00 1125.00
26 તલ કાળા Sesame Black 25.00 3340.00 3590.00
27 લસણ Garlic 1080.00 556.00 1095.00
28 ધાણા Corriender 560.00 1090.00 1880.00
29 મરચા Chilli 30.00 800.00 2300.00
30 વરીયાળી Fennel Seed 750.00 1150.00 1300.00
31 જીરૂ Cummin 900.00 2800.00 3140.00
32 રાય Mustard 150.00 670.00 740.00
33 મેથી Methi 150.00 550.00 1025.00
34 ઇસબગુલ Psyllium 38.00 1575.00 1770.00
35 રાયડો Mustard 60.00 600.00 665.00
36 ગુવારનું – બી Guvar Seed 10.00 780.00 795.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 777 925
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1922 2372
તલ કાળા 1925 3465
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર 350 465
ઘઉં બંસી 445 445
ઘઉં ટુકડા 372 540
ઘઉં લોકવન 340 426
મકાઇ
મગ
અડદ 435 1014
ચણા 540 907
ચોળી
તુવેર 890 1013
વાલ
મઠ
કપાસ 1050 1249
એરંડા 951 1085
જીરું 2000 3150
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1061 1646
ગમ ગુવાર
ધાણા 1003 1400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here