રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 820.00 1070.00 1245.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 50.00 370.00 415.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 390.00 385.00 440.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 185.00 568.00 658.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 22.00 388.00 445.00
6 બાજરી Bajri 30.00 378.00 422.00
7 મકાઇ Maize 12.00 388.00 451.00
8 તુવેર Arhar 160.00 1090.00 1135.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 575.00 810.00 919.00
10 અળદ Black Grams 180.00 1020.00 1130.00
11 મગ Green Grams 210.00 1135.00 1240.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 28.00 872.00 1248.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 20.00 930.00 1395.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1310.00 2040.00
15 મઠ Moath 20.00 968.00 1402.00
16 કડથી Kulthi 15.00 965.00 1260.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 150.00 1250.00 1780.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 252.00 870.00 1100.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 588.00 840.00 1038.00
20 તલી Sesame 1890.00 2079.00 2201.00
21 એરન્ડા Castor seed 70.00 970.00 1039.00
22 અજમો Thymol 8.00 1225.00 2425.00
23 સોયાબીન Soy 25.00 770.00 794.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 415.00 888.00 1211.00
25 તલ કાળા Sesame Black 285.00 3080.00 3515.00
26 લસણ Garlic 225.00 680.00 1100.00
27 ધાણા Corriender 65.00 1105.00 1280.00
28 જીરૂ Cummin 240.00 2900.00 3220.00
29 રાય Mustard 80.00 656.00 734.00
30 મેથી Methi 23.00 592.00 771.00
31 રાયડો Mustard 20.00 500.00 678.00
32 રજકાનું – બી Rajko Seed 35.00 2055.00 3125.00
33 ગુવારનું – બી Guvar Seed 50.00 770.00 794.00

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 655 1038
શિંગ દાણા 905 1465
શિંગ દાણા(ફાડા) 900 1201
તલ સફેદ 1590 2268
તલ કાળા 1500 3550
તલ કાશ્મીરી 2755 2755
બાજરો 408 410
જુવાર 400 606
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 400 431
ઘઉં લોકવન 405 418
મકાઇ
મગ 875 1115
અડદ 1015 1325
ચણા 610 901
ચોળી
તુવેર 500 1015
વાલ 886 886
મઠ
કપાસ 1015 1260
એરંડા
જીરું 2390 3196
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 1240 1311
અજમા 2446 2446

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here