રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

 ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1110.00 , 1263.00 |
ઘઉં લોકવન – 359.00 , 409.00
ઘઉં ટુકડા – 365.00 , 456.00 |
જુવાર સફેદ – 569.00 , 618.00
જુવાર પીળી – 375.00 , 428.00
બાજરી – 372.00 , 433.00 |
મકાઇ – 389.00 , 438.00 |
તુવેર – 800.00 , 1090.00
ચણા – પીળા – 840.00 , 924.00 |
અળદ – 600.00 , 973.00
મગ – 1000.00 , 1300.00 |
વાલ દેશી – 1082.00 , 1345.00
વાલ પાપળી – 1135.00 , 1590.00 |
ચોળી – 1290.00 , 1730.00 |
મઠ – 1040.00 , 1330.00
કડથી – 782.00 , 942.00 |
સીંગદાણા – 1125.00 , 1225.00 |
મગફળી જીણી – 775.00 , 970.00 |
મગફળી જાડી – 750.00 , 951.00 |
તલી – 2250.00 , 2365.00 |
એરન્ડા – 1030.00 , 1072.00 |
અજમો – 1200.00 , 2500.00 |
સુવા – 1050.00 , 1250.00
સોયાબીન – 690.00 , 708.00
સીંગફાડા – 800.00 , 1125.00 |
તલ કાળા – 3400.00 , 3626.00 |
લસણ – 510.00 , 1075.00 |
ધાણા – 1115.00 , 1800.00 |
મરચા – 1500.00 , 2300.00 |
વરીયાળી – 1070.00 , 1335.00 |
જીરૂ – 2800.00 , 3200.00 |
રાય – 660.00 , 730.00 |
મેથી – 600.00 , 966.00 |
ઇસબગુલ – 1625.00 , 1800.00
રાયડો – 600.00 , 650.00 |
ગુવારનું  બી – 690.00 , 795.00 |

બટાટા – 110.00 , 230.00
ડુંગળી સુકી – 51.00 , 153.00 |
ટમેટા – 210.00 , 240.00
સુરણ – 210.00 , 300.00 |
કોથમરી – 610.00 , 810.00
મુળા – 440.00 , 540.00 |
રીંગણા – 210.00 , 250.00 |
કોબીજ – 200.00 , 280.00 |
ફુલાવર – 240.00 , 350.00 |
ભીંડો – 550.00 , 840.00 |
ગુવાર – 1140.00 , 1540.00
ચોળા સીંગ – 670.00 , 1010.00
વાલોળ – 740.00 , 1110.00 |
ગીલોડા – 150.00 , 390.00 |
દૂધી – 210.00 , 340.00 |
કારેલા – 440.00 , 740.00 |
સરગવો – 220.00 , 410.00
તુરીયા – 740.00 , 930.00 |
પરવર – 290.00 , 530.00 |
કાકડી – 350.00 , 540.00 |
ગાજર – 240.00 , 330.00 |
વટાણા – 910.00 , 1110.00 |
બીટ – 150.00 , 260.00 |
ગલકા – 260.00 , 430.00 |
મેથી – 410.00 , 615.00 |
ડુંગળી લીલી – 210.00 , 320.00 |
આદુ – 1140.00 , 1410.00 |
મરચા લીલા – 650.00 , 870.00 |
લસણ લીલુ – 440.00 , 530.00
મકાઇ – લીલી – 160.00 , 250.00 |
ગુંદા – 410.00 , 630.00
લીંબુ – 1260.00 , 1710.00 |
સાકરટેટી – 240.00 , 410.00 |
તરબુચ – 250.00 , 350.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here