રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

 ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1100.00 ,  1257.00 |
ઘઉં લોકવન – 362.00 ,    412.00 |
ઘઉં ટુકડા –   367.00 ,    451.00 |
જુવાર સફેદ – 562.00 ,    612.00
જુવાર પીળી – 375.00 ,   429.00 |
બાજરી –      360.00 ,   412.00
મકાઇ –       380.00 ,   433.00 |
તુવેર –        750.00 ,   1070.00 |
ચણા પીળા – 830.00 ,   918.00
અળદ –       660.00 ,   968.00 |
મગ –        1000.00 , 1350.00 |
વાલ દેશી – 1080.00 , 1470.00 |
વાલ પાપળી – 1130.00 , 1560.00 |
ચોળી –      1240.00 ,   1770.00 |
મઠ –       1010.00 ,    1390.00 |
કડથી –    725.00 ,      945.00 |
સીંગદાણા – 1100.00 , 1215.00 |
મગફળી જીણી – 775.00 , 1010.00 |
મગફળી જાડી – 745.00 ,  945.00
તલી –       2228.00 ,   2340.00 |
એરન્ડા –   1060.00 ,   1089.00 |
અજમો –  1850.00 ,    3250.00 |
સુવા –    1025.00 ,   1150.00 |
સોયાબીન – 690.00 ,  705.00 |
સીંગફાડા – 775.00 ,  1110.00
તલ કાળા – 3124.00 , 3610.00
લસણ – 520.00 , 1080.00 |
ધાણા – 1110.00 , 1980.00
વરીયાળી – 1050.00 , 1290.00 |
જીરૂ –    2800.00 , 3225.00 |
રાય –     680.00 ,   761.00 |
મેથી –   500.00 , 1020.00 |
ઇસબગુલ – 1550.00 , 2118.00 |
રાયડો –    630.00 ,   670.00
ગુવારનું બી – 795.00 , 800.00 |

બટાટા – 100.00 , 240.00
| ડુંગળી સુકી – 58.00 , 170.00 |
ટમેટા – 200.00 , 250.00 |
સુરણ – 220.00 , 310.00 |
કોથમરી – 600.00 , 800.00 |
મુળા – 450.00 , 550.00 |
રીંગણા – 200.00 , 260.00
| કોબીજ – 180.00 , 250.00 |
ફુલાવર – 230.00 , 340.00 |
ભીંડો – 500.00 , 800.00 |
ગુવાર – 1150.00 , 1500.00 |
ચોળા સીંગ – 650.00 , 1000.00 |
વાલોળ – 750.00 , 1100.00 |
ગીલોડા – 160.00 , 380.00 |
દૂધી – 200.00 , 350.00 |
કારેલા – 400.00 , 700.00 |
સરગવો – 230.00 , 420.00 |
તુરીયા – 750.00 , 950.00 |
પરવર – 280.00 , 550.00 |
કાકડી – 360.00 , 530.00
| ગાજર – 250.00 , 350.00 |
વટાણા – 900.00 , 1100.00 |
બીટ – 160.00 , 260.00 |
ગલકા – 250.00 , 420.00
| મેથી – 400.00 , 600.00 |
ડુંગળી લીલી – 220.00 , 310.00 |
આદુ – 1150.00 , 1400.00 |
મરચા – લીલા – 600.00 , 850.00 |
લસણ – લીલુ – 450.00 , 550.00 |
મકાઇ – લીલી – 180.00 , 230.00 |
ગુંદા – 400.00 , 600.00
| લીંબુ – 1250.00 , 1700.00 |
સાકરટેટી – 250.00 , 400.00 |
તરબુચ – 260.00 , 360.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here