રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ઓર્ગેનિક ખેતી માં ગૌમૂત્ર છે ખાસ ઉપયોગી જાણો કઈ રીતે

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 380.00 1070.00 1229.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 310.00 360.00 440.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1250.00 395.00 470.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 342.00 548.00 621.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 50.00 390.00 447.00
6 બાજરી Bajri 35.00 392.00 457.00
7 મકાઇ Maize 11.00 394.00 429.00
8 તુવેર Arhar 425.00 945.00 1210.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 2600.00 807.00 970.00
10 અળદ Black Grams 180.00 935.00 1138.00
11 મગ Green Grams 250.00 1300.00 1500.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 35.00 980.00 1435.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 1075.00 1520.00
14 ચોળી Cowpea 9.00 1040.00 1590.00
15 મઠ Moath 20.00 1130.00 1680.00
16 કડથી Kulthi 9.00 885.00 1205.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 40.00 1200.00 1300.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 450.00 815.00 1000.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1050.00 880.00 1027.00
20 તલી Sesame 281.00 1910.00 2358.00
21 એરન્ડા Castor seed 243.00 990.00 1095.00
22 અજમો Thymol 7.00 1550.00 2650.00
23 સુવા Suva (Dill Seed) 15.00 850.00 1060.00
24 સોયાબીન Soy 20.00 715.00 722.00
25 સીંગફાડા Groundnut Split 300.00 850.00 1100.00
26 તલ કાળા Sesame Black 140.00 2715.00 3542.00
27 લસણ Garlic 305.00 520.00 1100.00
28 ધાણા Corriender 462.00 1150.00 1804.00
29 મરચા Chilli 10.00 800.00 1600.00
30 વરીયાળી Fennel Seed 150.00 1191.00 1450.00
31 જીરૂ Cummin 660.00 2810.00 3210.00
32 રાય Mustard 120.00 609.00 753.00
33 મેથી Methi 140.00 600.00 880.00
34 ઇસબગુલ Psyllium 18.00 1550.00 1750.00
35 રાયડો Mustard 50.00 600.00 675.00
36 રજકાનું – બી Rajko Seed 70.00 1800.00 3851.00
37 ગુવારનું – બી Guvar Seed 85.00 789.00 808.00

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here