રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

મોદી સરકારની નવી યોજના “કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના”- તમામ ખેડૂતોને વર્ષે 6 હજાર રૂપિયાનો લાભ મળશે, પેન્શન યોજના પણ શરૂ થશે-વાંચો અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 740.00 1080.00 1280.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 180.00 368.00 423.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1125.00 378.00 464.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 350.00 569.00 654.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 90.00 392.00 462.00
6 બાજરી Bajri 45.00 398.00 439.00
7 મકાઇ Maize 18.00 387.00 436.00
8 તુવેર Arhar 35.00 950.00 1090.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 1100.00 790.00 900.00
10 અળદ Black Grams 290.00 941.00 1160.00
11 મગ Green Grams 535.00 1100.00 1325.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 35.00 870.00 1360.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 25.00 980.00 1530.00
14 ચોળી Cowpea 17.00 1240.00 1940.00
15 મઠ Moath 22.00 1030.00 1490.00
16 કડથી Kulthi 17.00 962.00 1237.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 20.00 1170.00 1275.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 297.00 875.00 1070.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 693.00 850.00 1021.00
20 તલી Sesame 1750.00 2150.00 2250.00
21 એરન્ડા Castor seed 165.00 1031.00 1067.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 19.00 950.00 1250.00
23 સોયાબીન Soy 50.00 705.00 715.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 350.00 725.00 1100.00
25 તલ કાળા Sesame Black 237.00 3040.00 3260.00
26 લસણ Garlic 275.00 600.00 1125.00
27 ધાણા Corriender 175.00 1125.00 1380.00
28 જીરૂ Cummin 360.00 2900.00 3250.00
29 રાય Mustard 171.00 660.00 711.00
30 મેથી Methi 40.00 645.00 818.00
31 ઇસબગુલ Psyllium 18.00 1450.00 1850.00
32 રાયડો Mustard 30.00 600.00 701.00
33 રજકાનું – બી Rajko Seed 75.00 2105.00 3330.00
34 ગુવારનું – બી Guvar Seed 60.00 770.00 789.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 600 1042
શિંગ દાણા 1073 1100
શિંગ દાણા(ફાડા) 1086 1181
તલ સફેદ 1420 2321
તલ કાળા 2000 3303
તલ કાશ્મીરી 2951 2970
બાજરો 420 423
જુવાર 392 700
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 400 450
ઘઉં લોકવન 404 431
મકાઇ 461 485
મગ 900 1303
અડદ 751 1125
ચણા 651 880
ચોળી
તુવેર 852 1072
વાલ
મઠ
કપાસ 1010 1293
એરંડા 991 1065
જીરું 1899 3288
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ 1595 1595
ગમ ગુવાર
ધાણા 1210 1261
અજમા 1381 3200
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ 1870 3041

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here