રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

ચીજવસ્તુ        નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1125.00 ,  1265.00 |
ઘઉં લોકવન – 355.00 ,    405.00 |
ઘઉં ટુકડા –   357.00 ,    465.00
જુવાર સફેદ – 550.00 ,    685.00
જુવાર પીળી -290.00 ,    435.00
બાજરી –     280.00 ,    370.00 |
મકાઇ –      325.00 ,    365.00 |
તુવેર –        760.00 ,   1038.00 |
ચણા પીળા – 838.00 ,   918.00 |
અળદ –       765.00 ,   964.00 |
મગ –        1100.00 ,  1350.00 |
વાલ દેશી –  925.00 ,    1210.00 |
વાલ પાપળી -1025.00 , 1225.00
ચોળી –     1150.00 ,   1760.00 |
મઠ –        1080.00 , 1450.00 |
કડથી –      611.00 ,   800.00 |
સીંગદાણા – 1100.00 , 1210.00
મગફળી જીણી – 730.00 , 972.00 |
મગફળી જાડી – 721.00 , 945.00 |
તલી –       2235.00 ,  1421.00 |
એરન્ડા –    1050.00 , 1126.00
અજમો –   1750.00 , 2825.00 |
સુવા –     1011.00 , 1321.00 |
સોયાબીન – 700.00 , 710.00 |
સીંગફાડા – 750.00 , 1080.00 |
તલ કાળા – 3100.00 , 3525.00 |
લસણ –     350.00 ,  1025.00
ધાણા –    1150.00 , 1896.00 |
મરચા –    1200.00 , 2500.00 |
વરીયાળી – 1175.00 , 1389.00
જીરૂ –    2700.00 ,   3120.00
રાય –      680.00 ,    770.00 |
મેથી –     620.00 , 1040.00 |
ઇસબગુલ – 1750.00 , 1980.00 |
રાયડો –     600.00 ,   670.00 |
ગુવારનું બી – 815.00 , 822.00 |

બટાટા –   100.00 , 160.00 |
ડુંગળી સુકી – 50.00 , 158.00
ટમેટા –     130.00 , 250.00 |
સુરણ –    240.00 , 380.00 |
કોથમરી – 260.00 , 420.00
સકરીયા – 215.00 , 345.00 |
મુળા –    235.00 , 420.00
રીંગણા – 110.00 , 190.00
કોબીજ – 115.00 , 180.00 |
ફુલાવર – 215.00 , 360.00 |
ભીંડો –   800.00 , 1210.00
ગુવાર – 1215.00 , 1620.00 |
ચોળા સીંગ – 810.00 , 960.00 |
વાલોળ – 595.00 ,  810.00 |
ગીલોડા – 160.00 , 340.00 |
દૂધી –   390.00 ,   520.00 |
કારેલા – 590.00 , 810.00
સરગવો – 400.00 , 495.00 |
તુરીયા – 590.00 ,  830.00 |
પરવર – 260.00 , 500.00 |
કાકડી – 280.00 , 460.00 |
ગાજર – 165.00 , 275.00 |
વટાણા – 700.00 , 910.00
બીટ – 160.00 , 270.00 |
ગલકા – 400.00 , 610.00 |
મેથી – 270.00 , 420.00 |
ડુંગળી લીલી – 100.00 , 220.00 |
આદુ – 1040.00 , 1480.00
મરચા લીલા – 600.00 , 780.00 |
લસણ લીલુ – 260.00 , 380.00 |
મકાઇ લીલી – 180.00 , 270.00 |
લીંબુ –     1250.00 , 1640.00 |
તરબુચ –   150.00 ,  280.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here