રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 620.00 980.00 1213.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 180.00 360.00 411.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 975.00 371.00 444.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 140.00 522.00 618.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 32.00 382.00 423.00
6 બાજરી Bajri 20.00 379.00 453.00
7 મકાઇ Maize 10.00 382.00 418.00
8 તુવેર Arhar 200.00 911.00 1055.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 1350.00 780.00 914.00
10 અળદ Black Grams 50.00 901.00 999.00
11 મગ Green Grams 50.00 1000.00 1351.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 25.00 980.00 1392.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 22.00 1130.00 1650.00
14 ચોળી Cowpea 11.00 1280.00 1789.00
15 મઠ Moath 20.00 1050.00 1430.00
16 કડથી Kulthi 11.00 863.00 1025.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 10.00 1150.00 1250.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 240.00 828.00 1020.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 560.00 825.00 992.00
20 તલી Sesame 85.00 2000.00 2296.00
21 એરન્ડા Castor seed 300.00 1020.00 1075.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 15.00 950.00 1650.00
23 સોયાબીન Soy 10.00 700.00 712.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 300.00 900.00 1090.00
25 તલ કાળા Sesame Black 30.00 2800.00 3311.00
26 લસણ Garlic 520.00 530.00 1100.00
27 ધાણા Corriender 260.00 1100.00 1610.00
28 મરચા Chilli 25.00 800.00 2300.00
29 વરીયાળી Fennel Seed 200.00 1015.00 1215.00
30 જીરૂ Cummin 380.00 2780.00 3212.00
31 રાય Mustard 150.00 614.00 665.00
32 મેથી Methi 39.00 600.00 791.00
33 ઇસબગુલ Psyllium 10.00 1500.00 1825.00
34 ગુવારનું – બી Guvar Seed 140.00 770.00 816.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 680 872
શિંગ દાણા
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 2140 2316
તલ કાળા 2540 3335
તલ કાશ્મીરી
બાજરો
જુવાર 370 584
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 378 430
ઘઉં લોકવન 367 420
મકાઇ 440 510
મગ
અડદ 800 1050
ચણા 605 895
ચોળી
તુવેર 735 1072
વાલ
મઠ
કપાસ 1050 1233
એરંડા 825 1060
જીરું 1975 3169
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 1100 1500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here